ELEKTROSIMULERINGSMODELLER

Her er en samling av noen simuleringsmodeller i elektrofagene og matematikk (blå). Den inneholder også noen lenker til nyttige dokumenter og internetsider (grønne).

VG1 - BEGGE ELEKTROFAG

PDF-DOKUMENTERVG1 - ENERGI- OG STYRESYSTEMER

HUSINNSTALLASJON, Øvelser, symboler

MOTORSTYRING, simuleringer 

SMARTHUS
 
ENERGIPRODUKSJON TIL SLUTTBRUKER

VG1 - ELEKTRONISKE KRETSER OG NETTVERK


MIKROKONTROLLER (Arduino) 

 
SMARTHUS
 
 
 
DATANETTVERK

VG2 - ELENERGI

VG2 - MOTORSTYRING
VG2 - DATA & ELEKTRONIKKANNET: Scratch - oppgaver

Matematikk

Algebra

Trigonometri

Diverse

Gamle 1T-Y eksamener